Đội ngũ cán bộ, giảng viên khoa Kinh tế và Kinh doanh

3/13/2020 1:55 AM
 • Tiến sĩ: Đại học Trento, Cộng hoà Ý
 • Thạc sĩ: Viện công nghệ châu Á (Asian Institute of Technology), Thái Lan.
 • Researchgate/ Google Scholar
 • Tiến sĩ: Đại học Tổng hợp Nottingham, Anh Quốc
 • Thạc sĩ: Đại học Tổng hợp Leeds, Anh Quốc
 • Orcid
 • Tiến sĩ: Ý (Italy)
 • Tiến sĩ: Colorado State University (Hoa Kỳ)
 • Thạc sĩ: Colorado State University (Hoa Kỳ)
 • H-index: 5; 78 citations
 • ISI-Scopus papers: >6
 • Google Scholar/ Researchgate
 • Tiến sĩ: Học viện Hành Chính, Hà Nội, Việt Nam.
 • Thạc sĩ: Học viện Hành Chính, Hà Nội, Việt Nam.
 • Đại học Tổng hợp Nottingham, Anh Quốc
 • Thạc sĩ: Đại học Westminster, Vương Quốc Anh
 • Thạc sĩ: Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • Cử nhân: Đại học Kinh tế Quốc dân
 • H-index: 3, >20 citations
 • ISI-Scopus papers: >5
 • Google Scholar/ Publons/ Orcid
 • Thạc sĩ: Học viện Hành chính Quốc gia
 • Cử nhân: Khoa học Tự nhiên - ĐH Tổng hợp Hà Nội
 • Cử nhân: Kinh tế Tài chính - ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội
 • Thạc sĩ: Brussels Business Institute (Luxembourg campus)
 • Thạc sĩ: Đại học Kinh tế, Đại học QGHN, Việt Nam
 • Thạc sĩ: Đại học Quốc gia HN, Viện Quản trị kinh doanh, Vương quốc Bi
 • Thạc sĩ: Đại học Quốc Gia Hà Nội