Công bố khoa học

1/6/2020 10:44 AM

Công bố khoa học

Trường Đại học Phenikaa là một trong những trung tâm nghiên cứu hàng đầu về Khoa học xã hội tại Việt Nam. Các công trình Khoa học ngày càng tăng về số lượng và chất lượng. Riêng trong năm 2019, các nhà khoa học đã công bố 38 công trình nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội, trong đó có một số công trình đăng trên các tạp chí uy tín hàng đầu thế giới (Q1 theo xếp hạng của Scimago Journal and Country rank) hoặc danh mục Nature (Nature Index).
Một số nghiên cứu tiêu biểu : http://isr.phenikaa-uni.edu.vn/