Các khóa học ngắn hạn

1/7/2020 3:06 AM

Nhằm trang bị các kiến thức nghiên cứu hiện đại, cập nhật theo xu hướng trên thế giới, Khoa hợp tác và tổ chức các khóa học ngắn hạn về nhiều lĩnh vực phục vụ hoạt động nghiên cứu của giảng viên, sinh viên và các đơn vị ngoài trường. Hiện tại Khoa đang phối hợp cùng Trung tâm Nghiên cứu Định lượng triển khai các khóa học về thiết kế nghiên cứu khoa học, phân tích và xử lý dữ liệu nâng cao cho giảng viên, sinh viên các trường đại học tại Hà Nội bao gồm:

  • Thiết kế nghiên cứu và phân tích dữ liệu nghiên cứu khoa học xã hội
  • Phân tích dữ liệu chuỗi thời gian và dữ liệu bảng cho nghiên cứu kinh tế, tài chính
  • Phân tích dữ liệu với R
  • Các khóa học chuyên sâu theo chủ đề

Ngoài các khóa học ngắn hạn, Khoa còn thường xuyên tổ chức các simenar khoa học, các buổi trao đổi học thuật với các học giả quốc tế và trong nước đến từ các trường đại học, các tổ chức nghiên cứu là đối tác của Trường, Khoa.