Giới thiệu chương trình đào tạo ngành Tài chính - Ngân hàng

3/22/2019 12:48 PM

TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Trong xu hướng hội nhập quốc tế mạnh mẽ, tài chính ngân hàng vẫn là một trong những ngành có tốc độ tăng trưởng hàng đầu tại Việt Nam và là một trong những lĩnh vực có nhu cầu nhân lực cao.

Chương trình đào tạo trang bị kiến thức rộng về lĩnh vực ngân hàng, tài chính phát hành cổ phiếu, huy động vốn doanh nghiệp, phân tích và dự báo tài chính, đầu tư...

Thành thạo Tiếng anh chuyên ngành/tin học văn phòng.

 


TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP

Cử nhân ngành tài chính ngân hàng có thể đảm nhận nhiều vị trí công việc chuyên sâu tại ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, tổ chức tín dụng, cơ quan quản lý nhà nước về tài chính ngân hàng và các loại hình doanh nghiệp khác, các tổ chức tài chính.

Cục thuế, hải quan, công ty bảo hiểm, công ty tài chính, quỹ tín dụng hoặc làm nhân viên kinh doanh của các công ty...

Công ty kiểm toán, quỹ đầu tư, công ty kinh doanh bất động sản, công ty chứng khoán...

Làm việc tại bộ phận đầu tư, tài chính của các doanh nghiệp

 

TRẢI NGHIỆM HỌC TẬP

Mô hình đào tạo thực tiễn theo yêu cầu doanh nghiệp giúp sinh viên phát triển tối đa kỹ năng nghề nghiệp, có thể làm việc ngay trong môi trường thực tế.

Chương trình hợp tác thực tập tại các tổ chức tài chính, ngân hàng và doanh nghiệp giúp sinh viên nắm được quy trình làm việc thực tế.

Học tọa đàm với các nhà quản lý cấp cao đang công tác tại các tổ chức tài chính uy tín ngay từ năm thứ 2

Hệ thống giảng đường, thư viện, phòng máy tính, phòng ngoại ngữ đa năng hiện đại, đạt chuẩn quốc tế.