Hợp tác trong nước và quốc tế

1/6/2020 10:53 AM

Hợp tác trong nước và quốc tế

Khoa Kinh tế-Tài chính tăng cường mở rộng hợp tác với các đối tác trong nước và nước ngoài nhằm tiếp cận chuẩn mực giáo dục đại học tiên tiến của thế giới phù hợp với yêu cầu phát triển của Việt Nam, tham gia đào tạo nhân lực khu vực và thế giới. Đưa hợp tác quốc tế góp phần tích cực thực hiện mục tiêu đào tạo, nghiên cứu khoa học chất lượng cao, ngang tầm khu vực, từng bước đạt trình độ quốc tế. Hợp tác quốc tế bình đẳng trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và sản xuất có hiệu quả nhằm nâng cao nội lực và đem lại nguồn thu cho nhà trường.

Khoa Kinh tế - Tài chính đã hợp tác với một số đối tác uy tín chiến lược như:

  • Trường Kinh doanh Shidler, Đại học Hawaii tại Manoa (Mỹ) về Chương trình đào tạo Thạc sỹ Quản trị kinh doanh cho nhà quản lý (EMBA). Đây là chương trình đào tạo được đánh giá là có chất lượng bậc nhất tại Việt Nam hiện nay
  • Trường Quản trị kinh doanh, Đại học Andrews (Mỹ) để xây dựng chương trình liên kết đào tạo ngành Quản trị kinh doanh (BBA), Chương trình đào tạo Thạc sỹ chuyên ngành Lãnh đạo (MA in Leadership).
  • Hợp tác với Đại học Macerata (Ý) trong khuôn khổ Chương trình Eramus Plus nhằm trao đổi sinh viên, trao đổi giảng viên, giao lưu văn hóa, giao lưu học thuật, hợp tác nghiên cứu cho sinh viên và giảng viên.
  • Khoa hợp tác với công ty 1C Việt Nam để tích hợp các giải pháp kế toán, quản trị doanh nghiệp trong giảng dạy các môn học Kế toán, Tài chính – Ngân hàng và Quản trị kinh doanh.
  • Hợp tác cùng Refinitiv về cung cấp dữ liệu nghiên cứu, giảng dạy cho giảng viên và học viên.
  • Hợp tác với Ngân hàng BIDV về việc cải tiến chương trình đào tạo, cấp học bổng và hỗ trợ tài chính.