Lĩnh vực nghiên cứu

1/6/2020 10:42 AM

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Tài chính doanh nghiệp, chính sách tài chính - tiền tệ và thị trường chứng khoán.
 • Hoạt động mua bán sáp nhập và phát hành lần đầu ra công chúng.
 • Hành vi thao túng thông tin và giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán
 • Tác động của chính sách kinh tế và chính trị đến thị trường chứng khoán.
 • Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
 • Liên kết trường đại học - doanh nghiệp trong nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.
 • Văn hoá doanh nghiệp
 • Xây dựng văn hoá chất lượng trong doanh nghiệp
 • Xu hướng chấp nhận sử dụng các dịch vụ công nghệ (viễn thông, công nghệ thông tin).
 • Rào cản và chi phí chuyển đổi dịch vụ.
 • Hành vi người tiêu dùng
 • Marketing du lịch
 • Hành vi khách hàng
 • Năng lực động doanh nghiệp
 • Thay đổi sử dụng đất, đô thị hóa và biến đổi khí hậu
 • Các hệ thống sinh thái-môi trường-xã hội
 • Phát triển bền vững
 • Bảo hiểm trong kinh doanh