Quá trình phát triển

1/6/2020 9:36 AM

 

 

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

Năm 2007

Thành lập Khoa Kinh tế - Tài chính, Tuyển sinh Khóa 1 ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính – Ngân hàng, Luật kinh tế.

 

Năm 2013

Mở ngành đào tạo Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Năm 2017

Hợp tác với Đại học Hawaii tại Manoa, quản lý chương trình đào tạo MBA cho các nhà quản lý (EMBA) hàng đầu tại Việt Nam.

Năm 2017

Kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa Kinh tế - Tài chính.

Năm 2018

Mở ngành đào tạo Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý kinh tế.

Năm 2019

Ra mắt chính thức thương hiệu Trường Đại học Phenikaa và Ký thỏa thuận đối tác chiến lược với Đại học Andrews (Hoa Kỳ) nhằm triển khai đào tạo liên kết Cử nhân Quản trị kinh doanh (BBA) và Thạc sỹ chuyên ngành Lãnh đạo (MA in Leadership).

Năm 2020

Khoa đầu tiên ở Miền Bắc được trang bị nền tảng cơ sở dữ liệu hàng đầu thế giới Refinitiv Eikon của Thomson Reuters và Blackstone. Chính thức đổi tên khoa thành Khoa Kinh tế và Kinh doanh.