Sinh viên nghiên cứu khoa học

1/6/2020 10:48 AM

Sinh viên nghiên cứu khoa học

Là trường đại học đa ngành, định hướng nghiên cứu nên hoạt động nghiên cứu sinh viên được Nhà trường và Khoa rất quan tâm đầu tư. Sinh viên ngay từ năm thứ nhất đã có thể tham gia các đề tài nghiên cứu cùng các giảng viên có kinh nghiệm hướng tới công bố các nghiên cứu trên các tạp chí khoa học và giành các giải thưởng nghiên cứu khoa học lớn trong nước và quốc tế. Sinh viên cũng được trải nghiệm kết hợp nghiên cứu và ứng dụng thực tế khi tham gia các đề tài nghiên cứu ứng dụng, triển khai cho các chương trình của Tập đoàn Phenikaa, chuyển giao các kết quả nghiên cứu của mình trong thực tiễn. Năm học 2019 – 2020, nhóm sinh viên thực hiện đề tài “Tác động của du lịch có trách nhiệm đến phát triển bền vững điểm đến và chất lượng cuộc sống cộng đồng tại các điểm du lịch tâm linh và du lịch cộng đồng tại Việt Nam” đã thu được các kết quả bước đầu là bản thảo bài báo gửi đăng trên các tạp chí khoa học trong nước, hứa hẹn trở thành hạt nhân cho hoạt động nghiên cứu khoa học trong các năm học tiếp theo.