Tháo chạy khỏi Trung Quốc

2/19/2020 2:10 AM

THÁO CHẠY KHỎI TRUNG QUỐC:  Ảnh hưởng của Corona virus đến vấn đề di dân

Kể từ khi dịch coronavirus mới bắt đầu, nhiều thành phố Trung Quốc bị phong tỏa và các quốc gia đã sơ tán hoặc có kế hoạch đưa công dân của họ tháo chạy khỏi Trung Quốc. Đáng lưu ý là Nga đã dùng cả máy bay quân sự để sơ tán cho 80 người.

Vào ngày 2 tháng 2, Bộ Y tế Nhật Bản đã xác nhận ba trường hợp nhiễm coronavirus trong số những người di tản từ thành phố Vũ Hán của Trung Quốc. Những người này vẫn đang bị cách ly. Mỗi quốc gia có kế hoạch sơ tán riêng, nhưng tất cả đều thực hiện chính sách cách ly 15 ngày để ngăn chặn virus lây lan. Pháp, Hàn Quốc, Nga, Nhật, Mỹ, Úc là các quốc gia có số lượng người tháo chạy lớn nhất khỏi Trung Quốc.

Số liệu hồi hương từ Trung Quốc của các quốc gia tính đến ngày 05/02/2020

Source: Reuters reporting, Flightradar24

Mặc dù phần lớn các trường hợp coronavirus đã được xác nhận là ở Trung Quốc, các quốc gia như Hoa Kỳ và Úc đã cấm nhập cảnh người nước ngoài đã từng đến Trung Quốc trong thời gian gần đây. Để ngăn chặn sự lây lan của virus, chính phủ Trung Quốc đã cách ly khu vực sinh sống của 60 triệu người tại Trung tâm Tỉnh Hồ Bắc.  

Khoa Kinh tế và Kinh doanh, Trường Đại học Phenikaa lược dịch