Chương trình trải nghiệm Phenikaa Campus Tour 2020

6/1/2020 371 lượt xem
Với mong muốn hỗ trợ học sinh THPT vững tin bước vào Kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia và xét tuyển Đại học, Cao đẳng năm 2020 đồng thời có quyết định lựa chọn ngành nghề đúng đắn, ... 

Bộ môn Kế toán – Tài chính

6/1/2020 275 lượt xem
Bộ môn Kế toán – Tài chính đảm nhiệm các môn học liên quan đến Kế toán (Nguyên Lý Kế toán, Kế toán tài chính, Kế toán quản trị, Kế toán thuế, Kế toán ngân hàng, Kế toán máy và ... 

Bộ môn Quản trị kinh doanh

6/1/2020 296 lượt xem
Bộ môn Quản trị kinh doanh chịu trách nhiệm tổ chức đào tạo và thực hiện các đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực Quản trị kinh doanh. Đây là một trong những lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu ... 

Bộ môn Kinh tế học

6/1/2020 307 lượt xem
Bộ môn Kinh tế học đảm nhiệm các môn học liên quan đến Kinh tế (Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, kinh tế phát triển), phương pháp định lượng (Kinh tế lượng, phương pháp nghiên cứu kinh tế). ...