Chương trình trải nghiệm Phenikaa Campus Tour 2020

6/1/2020 186 lượt xem
Với mong muốn hỗ trợ học sinh THPT vững tin bước vào Kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia và xét tuyển Đại học, Cao đẳng năm 2020 đồng thời có quyết định lựa chọn ngành nghề đúng đắn, ... 

BẰNG CẤP NÀO TỐT NHẤT CHO “NGHIỆP” TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG?

5/4/2020 177 lượt xem
Dành cho những bạn còn băn khoăn và sẽ tiếp tục băn khoăn cho đến D-day!  

Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh

1/1/2020 672 lượt xem
Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh cấu trúc chương trình gồm các khối kiến thức: Kiến thức giáo dục đại cương, Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp...  

Chương trình đào tạo ngành Kế toán

17/4/2019 599 lượt xem
Chương trình đào tạo Kế toán gồm các khối kiến thức: Kiến thức giáo dục đại cương, Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp...