Chương trình trải nghiệm Phenikaa Campus Tour 2020

6/1/2020 371 lượt xem
Với mong muốn hỗ trợ học sinh THPT vững tin bước vào Kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia và xét tuyển Đại học, Cao đẳng năm 2020 đồng thời có quyết định lựa chọn ngành nghề đúng đắn, ... 

University of Hawaii Executive MBA

7/1/2020 262 lượt xem
AACSB-Accredited – This is the only AACSB-accredited MBA program in Vietnam which assures a high-quality, relevant, and internationally-recognized MBA.  

Chương trình đào tạo chuyên ngành Quản lý kinh tế

27/2/2019 398 lượt xem
Danh mục các học phần trong chương trình đào tạo chuyên ngành Quản lý kinh tế - Định hướng ứng dụng.  

Chương trình đào tạo chuyên ngành Quản trị kinh doanh

27/2/2019 412 lượt xem
Danh mục các học phần trong chương trình đào tạo chuyên ngành Quản trị kinh doanh - Định hướng ứng dụng.