Chương trình trải nghiệm Phenikaa Campus Tour 2020

6/1/2020 358 lượt xem
Với mong muốn hỗ trợ học sinh THPT vững tin bước vào Kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia và xét tuyển Đại học, Cao đẳng năm 2020 đồng thời có quyết định lựa chọn ngành nghề đúng đắn, ... 

Chương trình đào tạo ngành Luật Kinh tế

20/4/2020 290 lượt xem
 

BẰNG CẤP NÀO TỐT NHẤT CHO “NGHIỆP” TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG?

5/4/2020 317 lượt xem
Dành cho những bạn còn băn khoăn và sẽ tiếp tục băn khoăn cho đến D-day!  

University of Hawaii Executive MBA

7/1/2020 257 lượt xem
AACSB-Accredited – This is the only AACSB-accredited MBA program in Vietnam which assures a high-quality, relevant, and internationally-recognized MBA.