Chương trình trải nghiệm Phenikaa Campus Tour 2020

6/1/2020 150 lượt xem
Với mong muốn hỗ trợ học sinh THPT vững tin bước vào Kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia và xét tuyển Đại học, Cao đẳng năm 2020 đồng thời có quyết định lựa chọn ngành nghề đúng đắn, ... 

BẰNG CẤP NÀO TỐT NHẤT CHO “NGHIỆP” TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG?

5/4/2020 134 lượt xem
Dành cho những bạn còn băn khoăn và sẽ tiếp tục băn khoăn cho đến D-day!  

University of Hawaii Executive MBA

7/1/2020 98 lượt xem
AACSB-Accredited – This is the only AACSB-accredited MBA program in Vietnam which assures a high-quality, relevant, and internationally-recognized MBA.  

Các khóa học ngắn hạn

7/1/2020 96 lượt xem
Hiện tại Khoa đang phối hợp cùng Trung tâm Nghiên cứu Định lượng triển khai các khóa học về thiết kế nghiên cứu khoa học, phân tích và xử lý dữ liệu nâng cao cho giảng viên, sinh viên các ...