Chương trình trải nghiệm Phenikaa Campus Tour 2020

6/1/2020 357 lượt xem
Với mong muốn hỗ trợ học sinh THPT vững tin bước vào Kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia và xét tuyển Đại học, Cao đẳng năm 2020 đồng thời có quyết định lựa chọn ngành nghề đúng đắn, ... 

Thông báo tham dự Chương trình tập huấn về Sở hữu trí tuệ năm 2021

24/2/2021 20 lượt xem
Căn cứ kế hoạch số 04/KH-ĐHP-KHCN ngày 28/1/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Phenikaa về việc tổ chức Chương trình tập huấn về Sở hữu trí tuệ do Cục Sở hữu trí tuệ và Trường đại học Phenikaa đồng ... 

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN năm 2022 của Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ninh

24/2/2021 26 lượt xem
Phòng Khoa học công nghệ thông báo về việc mời tham gia đăng ký đề xuất/đặt hàng đề tài KHCN bắt đầu thực hiện từ năm 2022 của Sở khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ninh.  

Thông báo Kế hoạch giảng dạy, học tập trực tuyến

23/2/2021 37 lượt xem
Căn cứ Kế hoạch triển khai giảng dạy - học tập và hỗ trợ học tập trực tuyến, Nhà trường thông báo tới các giảng viên và sinh viên kế hoạch giảng dạy - học tập cụ thể từ ngày ... 

Trường ĐH Phenikaa tìm kiếm đại sứ truyền thông năm 2021

19/2/2021 170 lượt xem
Chương trình tìm kiếm đại sứ Phenikaa Ambassadors là sân chơi dành cho sinh viên hiện tại của trường, với sự hỗ trợ của Ban cố vấn, sau các vòng tuyển chọn, chương trình sẽ chọn ra một nhóm 35 ...