Chương trình trải nghiệm Phenikaa Campus Tour 2020

6/1/2020 371 lượt xem
Với mong muốn hỗ trợ học sinh THPT vững tin bước vào Kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia và xét tuyển Đại học, Cao đẳng năm 2020 đồng thời có quyết định lựa chọn ngành nghề đúng đắn, ... 

Giới thiệu chương trình đào tạo ngành Tài chính - Ngân hàng

22/3/2019 607 lượt xem
Trong xu hướng hội nhập quốc tế mạnh mẽ, tài chính ngân hàng vẫn là một trong những ngành có tốc độ tăng trưởng hàng đầu tại Việt Nam và là một trong những lĩnh vực có nhu cầu nhân ... 

Giới thiệu chương trình đào tạo ngành Kế toán

21/3/2019 298 lượt xem
Kế toán có vai trò quan trọng trong quản trị tài chính của doanh nghiệp, giúp chúng ta có thể nắm được tình hình hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp.  

Giới thiệu ngành Luật kinh tế

19/3/2019 335 lượt xem
Cử nhân Luật Kinh tế có nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn tại các doanh nghiệp, các cơ quan chính quyền các cấp và các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, văn phòng luật sư. Làm ... 

Giới thiệu ngành Quản trị kinh doanh

19/3/2019 276 lượt xem
Ngành học này nghiên cứu quá trình quản lý một doanh nghiệp hoặc tổ chức. Chương trình chuẩn bị kiến thức quản lý trong kinh doanh, tư duy hệ thống và kỹ năng thực hành nghề trong doanh nghiệp, tổ ...