Giới thiệu chương trình đào tạo ngành Tài chính - Ngân hàng

22/3/2019 587 lượt xem
Trong xu hướng hội nhập quốc tế mạnh mẽ, tài chính ngân hàng vẫn là một trong những ngành có tốc độ tăng trưởng hàng đầu tại Việt Nam và là một trong những lĩnh vực có nhu cầu nhân ... 
Chi tiết

Giới thiệu chương trình đào tạo ngành Kế toán

21/3/2019 296 lượt xem
Kế toán có vai trò quan trọng trong quản trị tài chính của doanh nghiệp, giúp chúng ta có thể nắm được tình hình hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp.  
Chi tiết

Giới thiệu ngành Luật kinh tế

19/3/2019 332 lượt xem
Cử nhân Luật Kinh tế có nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn tại các doanh nghiệp, các cơ quan chính quyền các cấp và các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, văn phòng luật sư. Làm ... 
Chi tiết